Klachtenprocedure

Heb je een klacht

Infoland wil je te allen tijde zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat je over een bepaald aspect van onze dienstverlening of over de kwaliteit van een van onze producten  niet tevreden bent.

Je kunt dan een klacht indienen. Een klachtenprocedure wordt opgestart met als doel:

  • De klacht binnen redelijke termijn, op een vooraf kenbare wijze, constructief af te handelen;
  • Het behoud en verbeteren van bestaande relaties door middel van een goede klachtenbehandeling
  • Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening door middel van een periodieke klachtenanalyse en daaraan gekoppelde verbeteracties.

Let op! Dit formulier is niet voor meldingen over bugs of (ontbrekende) functionaliteiten. Wil je hierover iets kwijt? Ga naar Mijn.infoland.nl

Wil je een klacht indienen? Start dan de procedure: 

Bugs of ontbrekende functionaliteiten melden?

Hiervoor gebruik je beter het klantportaal. Heb je hulp nodig bij het melden van een bug of (ontbrekende) functionaliteiten? Neem contact met ons op.