Verwerkersovereenkomsten

Goede afspraken zijn belangrijk

Veiligheid en privacy

Wij houden van duidelijke afspraken. Daarom streven wij er naar om met iedere organisatie die gebruik maakt van onze dienstverlening een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Ook vanuit de nieuwe Europese privacy wetgeving, ook wel GDPR of AVG genoemd, worden opdrachtgevers en leveranciers ertoe verplicht verwerkersovereenkomsten af te sluiten waarin afspraken worden vastgelegd aangaande de verwerking van persoonsgegevens.

Waarschijnlijk heeft jouw organisatie reeds verwerkersovereenkomsten gesloten met de leveranciers van de primaire systemen. Voor de producten en diensten van Infoland lijkt de privacy gevoeligheid op het eerste gezicht mogelijk minder evident. Toch is er ook in onze dienstverlening altijd sprake van de verwerking van persoonsgegevens, zij het met minder grote risico’s. Zo leveren we bijvoorbeeld (remote) support, Zenya cloud services en – in steeds meer gevallen – hosting of SaaS diensten.

Daarom sluiten we ook graag een verwerkersovereenkomst met jouw organisatie af.

Zo’n verwerkersovereenkomst is een juridisch document wat inhoudelijk voor beide partijen goed moet kloppen. Daarom kan het veel tijd kosten om zo’n document op te stellen.

Infoland biedt verschillende opties om een goede verwerkersovereenkomst af te sluiten zónder dat het jouw organisatie veel tijd kost.