Privacyverklaring Infoland

Dit is de privacy- en cookieverklaring van Infoland B.V. (“Infoland”, “wij”, “we”, “ons”, “onze” of soortgelijke voornaamwoorden). Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is van toepassing op alle openbare websites op het infoland.nl-domein, het infoland.be-domein, het infoland.eu-domein en het zenya-software.com-domein.

Infoland heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de privacy- en cookieverklaring. Controleer regelmatig onze privacy- en cookieverklaringen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Voor vragen over de privacy- en cookieverklaring kunt u mailen naar gdpr@infoland.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Infoland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) van u verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens bedrijf
  • (Zakelijk) telefoonnummer
  • (Zakelijk) e-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaattype
  • CV
  • Gebruikersnaam
  • Geluids- en beeldopnames
  • Gegevens die u zelf aan ons verstrekt

Bij het aanmaken van een account op onze community kunt u optioneel de volgende gegevens invoeren: profielfoto, plaats en functieomschrijving. Indien u deze gegevens invult, worden deze gegevens ook door Infoland verwerkt.

Gevoelige persoonsgegevens

Het is niet onze intentie om, zonder toestemming van ouders of voogd, gegevens op te slaan van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen de leeftijd echter niet controleren en raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Dit om te voorkomen dat er zonder toestemming gegevens worden verzameld. Mocht het vermoeden of de overtuiging bestaan dat wij zonder toestemming dergelijke gegevens hebben opgeslagen, neem dan contact met ons op via gdpr@infoland.nl zodat wij deze gegevens direct kunnen verwijderen.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken?

Doel Op welke juridische grond?
Ten behoeve van onze administratie Gerechtvaardigd belang: om relaties op te bouwen met prospects en klanten moeten wij een volledige bedrijfsadministratie voeren. Afhankelijk van de specifieke gegevens, zijn wij mogelijk ook wettelijk verplicht om persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld wegens de fiscale bewaarplicht.
Het leveren van de community Gerechtvaardigd belang: om het voor onze klanten gemakkelijker te maken om contact met ons en met elkaar op te nemen in het kader van onze software, bieden wij een community aan.
Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten Uitvoering van een overeenkomst: als onderdeel van onze dienstverlening houden we u op de hoogte van wijzigingen in onze diensten en/of producten. Dit geldt ook voor onze community. Toestemming: prospects houden wij op de hoogte als zij daar toestemming voor geven.
Het verzenden van onze (community)nieuwsbrief en/of andere marketinguitingen Toestemming: u schrijft u vrijwillig in voor onze nieuwsbrief en u kunt deze toestemming ook weer intrekken indien gewenst.
Om u te kunnen contacteren indien dit nog is om onze dienstverlening uit te voeren Uitvoering van een contract: als u een klant bent van Infoland, hebben wij afgesproken om support aan uw organisatie te leveren. Als u nog geen klant bent, maar u ons wel gevraagd heeft om contact met u op te nemen, dan doen we dit met uw toestemming.
Om onze websites te verbeteren, bezoekersgedrag te analyseren en onze diensten en producten beter aan te laten sluiten op uw voorkeuren Toestemming: hiervoor maken we gebruik van cookies die we enkel met uw toestemming plaatsen, met uitzondering van cookies waarvoor wettelijk gezien geen toestemming nodig is. Als geen wettelijke toestemming nodig is, dan hebben wij een gerechtvaardigd belang om onze website te verbeteren door het plaatsen van cookies met geringe impact op privacy.
Werving en selectie van nieuwe werknemers, sollicitaties Toestemming: indien u solliciteert bij Infoland, verwerken wij uw persoonsgegevens om de sollicitatie te verwerken op basis van uw toestemming.
Om u toegang te geven tot informatie voor insiders op de community. Voor een beperkt deel van de community is hiertoe een account vereist Gerechtvaardigd belang: sommige (mogelijk) bedrijfsgevoelige informatie willen wij kunnen delen met onze klanten zonder dat eenieder hier toegang toe heeft zonder een account.
Om u uit te nodigen voor deelname aan algemene onderzoeken op de community Gerechtvaardigd belang: als u onze community gebruikt, willen wij om uw mening kunnen vragen. Deelname is uiteraard altijd vrijwillig.
Om verslag te kunnen leggen over onze evenementen en beeld- en geluidsopnames te kunnen publiceren. Gerechtvaardigd belang: wij willen graag verslag kunnen leggen over evenementen die wij hebben georganiseerd en dat betekent dat er beeld- en geluidsopnames gemaakt worden. Wilt u niet tijdens een evenement opgenomen worden? Laat het dan weten aan de fotograaf. Toestemming: wij kunnen eventueel ook om toestemming vragen voor het maken van opnames. Deze toestemming mag u ook weer intrekken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Infoland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze administratie of om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen, worden niet langer opgeslagen dan de wet ons voorschrijft en noodzakelijk is. Een voorbeeld hiervan is de fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

In het kader van sollicitaties worden uw persoonsgegevens (cv, motivatiebrief en contactgegevens) tot vier weken na de sollicitatieprocedure bewaard. Als u hier toestemming voor geeft, bewaren we uw persoonsgegevens maximaal een jaar na het vervullen van de vacature zodat we u kunnen benaderen als een andere vacature beschikbaar wordt.

Indien u ingeschreven bent voor onze community, bewaren we uw IP-adres, naam en e-mailadres voor zolang u ingeschreven bent in onze community. U kunt aan ons vragen om uw account te verwijderen.

Indien u een contactpersoon bent van Infoland, bewaren we uw contactgegevens zolang de overeenkomst met uw organisatie loopt, tenzij u ons informeert dat u uit dienst treedt of geen contactpersoon meer bent. U kunt altijd vragen om uw persoonsgegevens te (laten) verwijderen.

Indien u bent uitgeschreven voor de nieuwsbrief, bewaren wij uw persoonsgegevens (e-mailadres, eventueel naam) op onze ‘afmeldlijst’ zodat we u niet nogmaals benaderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Infoland verkoopt uw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wel gebruiken wij Zendesk, Inc. voor onze support-diensten, Act-On voor onze mailing, en wij gebruiken Microsoft voor ons CRM. Infoland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Als dit een bedrijf is uit derde landen in de zin van de AVG, gebruiken wij de ‘standard contractual clauses’ en zorgen wij voor voldoende bescherming. Ook hier blijft Infoland verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Infoland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Infoland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de socialemediabedrijven. De inhoud van de cookies wordt gedeeld met hen. Hieronder vindt u een overzicht dat wordt aangeboden door ons cookiebeheersysteem met uitleg over de gebruikte cookies.

Let wel: als u een adblocker gebruikt, kan het zijn dat deze uitleg niet laadt. Stel onze website in als een uitzondering op uw adblocker om de informatie te lezen. Er worden geen niet-noodzakelijke cookies geladen voordat u toestemming geeft.

Hieronder volgt de officiële cookie declaration, gebaseerd op de taal van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Infoland.

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken – indien technisch mogelijk – in een computerbestand naar uof een andere, door u aangewezen organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar gdpr@infoland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u wordt gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, verzoeken wij u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan u vertonen. Deze cookies kunt u verwijderen of permanent blokkeren via uw browserinstellingen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Infoland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Infoland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via gdpr@infoland.nl.

Wij gebruiken onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

  • Encryptie van bestanden;
  • Logische toegangscontrole tot onze systemen, gebruik van multifactor authenticatie;
  • Beveiligde netwerkverbindingen;
  • Fysieke toegangsbeveiliging en camerabeveiliging voor ons kantoor.

Contact

Infoland B.V.

De Run 6801
5504 DW Veldhoven
Telefoon: 040 84 85 868
Email: steluwvraag@infoland.nl
KvK: 17093908

Infoland BV (België)

Diamantstraat 8/274
2200 Herentals
Telefoon: +32 03 203 02 90
Email: steluwvraag@infoland.be
Ondernemingsnummer: 0877 780 219